Media Portfolio Rick Niesen

portfolio rick niesen

Media portfolio

Welkom bij mijn persoonlijke portfolio.

Mijn naam is Rick Niesen en ik heb in juni 2010 de opleiding ICT Multimedia Design (IMD) aan de Fontys te Eindhoven afgerond, een opleiding tot het maken van digitale en grafische media. Een IMD-er wordt als volgt door Fontys omschreven:

" Een IMD-er is een creatieve generalist die het gehele traject van communicatie met digitale media tussen mensen organisaties en bedrijven van concept tot concreet eindproduct en beheer hiervan overziet en in staat is zijn artistieke talenten hierbij uit te buiten. Een IMD-er heeft dan ook kennis van digitale media in elk stadium van de lifecycle, van concept en ontwerp tot implementatie en beheer. De 3 pijlers communicatie, informatica en grafische vormgeving staan hierbij centraal. "

In mijn portfolio probeer ik dit te laten zien aan de hand van mijn persoonlijke werk op het gebied van grafische vormgeving, fotografie, webdesign en andere media. Dit werk is tot stand gekomen tijdens mijn studie, door freelancing en in dienst van de bedrijven Uitzendbureau.nl en Libelnet.

Bekijk portfolio